მუსტაფა ტუნჩი თურქეთის წინააღმდეგ

Mustafa Tunç and Fecire Tunç v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 24014/05    SUMMARY

მოპასუხე სახელწმიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მირების თარიღი: 25.6.2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2.1 - ეფექტური გამოძიება) (პროცედურული ელემენტი)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

 

საკვანძო სიტყვები:

(მუხლი 2) სიცოცხლის უფლება

(მუხლი 2.1) ეფექტური გამოძიება

(მუხლი 2.1) სიცოცხლე

(მუხლი 35) დასაშვებობის კრიტერიუმი

(მუხლი 41) სამართლიანი დაკმაყოფილება [ზოგადი]