რადუ გერმანიის წინააღმდეგ

Radu v. Germany

საჩივრის ნომერი: 20084/07    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: გერმანია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 16.5.2013

შედეგი: მე-5 მუხლი არ დარღვეულა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.1 - თავისუფლების აღკვეთა, კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება,

კანონით დადგენილი პროცედურა

მუხლი 5.1.ა - მსჯავრდება)

განსხვავებული აზრი: კი

 

საკვანძო სიტყვები:

(მუხლი 5) თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება

(მუხლი 5.1) თავისუფლების აღკვეთა

(მუხლი 5.1) კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება

(მუხლი 5.1) კანონით დადგენილი პროცედურა

(მუხლი 5.1.ა) მსჯავრდება