დიკსონი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

Dickson v. the United Kingdom

საჩივრის ნომერი: 44362/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 04/12/2007

შედეგი: მე-8 მუხლის დარღვევა

მე-12 მუხლის შემოწმება აუცილებელი არ არის

არამატერიალური ზარალი - ფინანსური ანაზღაურება

ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: კი

 

საკვანძო სიტყვები:

(მუხლი 41) სამართლიანი დაკმაყოფიელბა [ზოგადი]

(მუხლი 41) ბრძანებების და სასამართლო აკრძალვის გაცემის იურისდიქცია

შეფასების ზღვარი

პოზიტიური ვალდებულებები

პროპორციულობა

(მუხლი 12) ქორწინების უფლება

(მუხლი 12) ოჯახის შექმნა

(მუხლი 8) პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება

(მუხლი 8.1) ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა

(მუხლი 8.1) პირადი ცხოვრების პატივისცემა